23/5/2020 tarihli ve 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24/5/2020 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı

28.5.2020 15:53:16
23/5/2020 tarihli ve 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24/5/2020 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı

23/5/2020 tarihli ve 2020/2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklik ile banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden yüzde 1, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise satış tutarı üzerinden sıfır olarak tespit edilmiştir.

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2)Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3)Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4)Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5)İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200524.pdfKullanımı kolay, takibi kolay işlemler!

Yeni yönetmeliğe uygun

Kursiyer, Ders Programı, Muhasebe, Sınav, Sertifika

ehliyet Adresi+

Sosyal Ağlar