Kalp Durması

25.10.2023 17:35:56
Kalp Durması

Kalbin Faaliyeti

Dolaşım sisteminin merkezi kalptir. Temiz kanı vücuda pompalar, vücuttaki atık maddelerin hücrelerden alınıp boşaltım sistemine taşınmasında rol oynar.

Yetişkin bir insanın dinlenme halinde kalbi dakikada 100 kez atar. Çocukların ve bebeklerin kalbi yetişkinlere göre daha fazla atar.(100-120 kez)Kalp Durmasının Nedenleri:

o   Kalp hastalıkları ve yaralanmaları,

o   Kalbin düzensiz ve yetersiz çalışması,

o   Kalbin kendini iyi besleyememesi, -

o   Kan miktarının azalması,

o   Kan basıncının azalması,

o   Damarların genişlemesi,

o   İç ve dış kanamalar

 

Kalp Durmasının Belirtileri:

o   Göz bebekleri büyür,

o   Vücut soğumaya başlar,

o   Soğuk terleme,

o   Refleksler kaybolur,

o   Nabız ve kalp atışı duyulmaz, hissedilmez.

Nabız Alınan Atardamarlar:

o   Şakak

o   Kolun iç kısmı

o   El bileği

o   Kasık

o   Boyun

Kalp Masajı Uygulanışı:

Kalp masajı, kalbi 3-5 dakika önce durmuş olanlara yapılır. Kazazede sert bir yere sırt üstü yatırılır. Kalbi çalışana kalp masajı yapılmaz. Çünkü kalbi durdurur.

Yetişkinde:
Kalp masajı, kalbi 3-5 dakika önce durmuş olanlara yapılır. Kazazede sert bir yere sırt üstü yatırılır. Kalbi çalışana kalp masajı yapılmaz. Çünkü kalbi durdurur. Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına veya alt ucunda yer alan çıkıntının dört parmak üstüne uygulanır. Uygulamacı hastanın yanına, göğüs kemiğine paralel olarak diz çöker. Elinin topuk kısmı göğüs kemiğinin alt ucunun dört parmak üstüne yerleştirir. Diğer elinin topuk kısmını da o elin üzerine yerleştirir. Kollarını bükmeden, omuzdan kuvvet alarak göğüs kemiğini, göğüs yüksekliğinin üçte biri içeri çöktürülecek (4-5 cm) kadar bastırır. Kalp masajı dakikada 100 kez yapılır.


 

Çocukta: Yetişkinle aynı yere ancak tek el ile göğüs kemiği 2,5 - 4 cm. içeri girecek kadar basınç uygulanır.


Bebekte: İki meme başını birleştiren hayali çizginin tam ortasından bir parmak aşağıya iki parmak (orta ve yüzük parmakları) yerleştirildikten sonra, göğüs kemiği 1,5-2,5 cm. içeri girecek kadar bastırılır.


*Nabız alınabiliyorsa kalp masajına son verilir ve solunum kontrol edilir.

 

Kalp Masajı ve Suni Solunum Birlikte Yapılacaksa:

o   Tek ilkyardımcı ile 30 kalp masajı 2 suni solunum(5 Tur)

o   İki ilkyardımcı ile 5 kalp masajı 1 suni solunum yapılır.


ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

o   Kalp durmasında ilk olarak kan dolaşımı (dolaşım sistemi) etkilenir.

o   Kan ve solunum durmasından ilk önce etkilenen organ beyindir.

o   Kalp masajı, kalbi 3-5 dakika önce duranlara yapılır.

o   Göz bebeklerinin büyümesi, nabzın hissedilmemesi kalp durmasının belirtileridir.

o   Nabız en kolay boyundan hissedilir.

o   Elektrik şokundan kaynaklanan kalp durmalarında masajdan önce kalp bölgesine yumruk vurulur. Sonra kalbin tekrar çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

o   Bebeklere kalp masajı tek elle ya da parmakla uygulanır.

o    Yetişkin bir insanın dakikadaki kalp atım sayısı 60-80' dir.

o   Kalp masajı göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına yapılır. Kalp masajına, nabız tekrar hissedilinceye kadar devam edilir. Kalp ve solunumu durmuş yetişkinler için ilkyardımcı tek ise 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir.Kullanımı kolay, takibi kolay işlemler!

Yeni yönetmeliğe uygun

Kursiyer, Ders Programı, Muhasebe, Sınav, Sertifika

ehliyet Adresi+

Sosyal Ağlar